POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE

Advances in Andrology Online
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
e-ISSN 2353-8791
ICV 2017:69,63
  
POBIERZ PLIK PDF

-KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANDROLOGICZNEGO - SPRAWOZDANIE I STRESZCZENIA


»  -KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANDROLOGICZNEGO - SPRAWOZDANIE I STRESZCZENIA
»  -A. Rył i wsp.
»  -M. Frączek i wsp.
»  -M. Radko i wsp.
»  -Europejski Kongres Andrologiczny - sprawozdanie z przebiegu - Jolanta Słowikowska-Hilczer


KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ANDROLOGICZNEGO – 20. DZIEŃ ANDROLOGICZNY
ORAZ VI KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE –
DNI TRZECH KULTUR

Lublin, 26–27.10.2018; www.pta2018.pl