POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE

Advances in Andrology Online
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
e-ISSN 2353-8791
ICV 2017:69,63
  
POBIERZ PLIK PDF

-Aleksandra Rosiak i wsp. Część I


»  -Katarzyna Chojnacka i Barbara Bilińska
»  -Iwona Rotter
»  -Aleksandra Rosiak i wsp. Część I
»  -Aleksandra Rosiak i wsp. Część II
»  -Sprawozdanie i streszczenia wykładów z Konferencji Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
»  -Andrologia Kliniczna – sprawozdanie z przebiegu szkolenia – Artur Pietrusa


CZY ZAAWANSOWANY WIEK OJCOWSKI MA WPŁYW NA SUKCES ROZRODCZY? CZĘŚĆ I: OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW SEMINOLOGICZNYCH

Z licznych doniesień wynika, że istotnym czynnikiem wpływającym na potencjał płodności mężczyzny jest wiek. Sugeruje się, że >40., a nawet >35. r.ż. mężczyzny (tzw. advanced paternal age) zwiększa się ryzyko niepowodzeń w rozrodzie. Wraz z wiekiem mężczyzny częściej pojawiają się infekcje układu moczowo-płciowego oraz choroby ogólnoustrojowe. Może dochodzić do zakłóceń czynności osi podwzgórze–przysadka–jądra mogących obniżać funkcje seksualne oraz powodować zmiany w strukturze i funkcji jąder. Wskazuje się, że podłożem tych zmian mogą być patomechanizmy związane z zaburzeniem równowagi pro- i antyoksydacyjnej, której konsekwencją jest generowanie nadmiaru reaktywnych form tlenu powodujących niekorzystne skutki w przebiegu spermatogenezy i wzrost ryzyka uszkodzeń ilościowych i jakościowych męskich komórek rozrodczych, w tym również molekularnych. Szczególną uwagę zwraca się na dojrzałość chromatyny plemników, która może odgrywać istotną rolę w osiągnięciu sukcesu rozrodczego, zarówno w warunkach naturalnej koncepcji, jak i wspomaganej medycznie.