POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE

Advances in Andrology Online
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
e-ISSN 2353-8791
ICV 2017:69,63
  
POBIERZ PLIK PDF

-Katarzyna Chojnacka i Barbara Bilińska


»  -Katarzyna Chojnacka i Barbara Bilińska
»  -Iwona Rotter
»  -Aleksandra Rosiak i wsp. Część I
»  -Aleksandra Rosiak i wsp. Część II
»  -Sprawozdanie i streszczenia wykładów z Konferencji Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
»  -Andrologia Kliniczna – sprawozdanie z przebiegu szkolenia – Artur Pietrusa


ROLA INTERLEUKINY 1α W PROCESIE PRZEBUDOWY BARIERY KREW–JĄDRO

Interleukina 1α jest cytokiną prozapalną odgrywającą ważną rolę w utrzymaniu odporności wrodzonej, a także w utrzymaniu prawidłowej homeostazy tkankowej. Interleukina 1α ulega konstytutywnej ekspresji w gonadzie męskiej i jest kluczowym regulatorem funkcjonowania bariery krew–jądro. Głównym komponentem bariery krew–jądro jest zlokalizowany pomiędzy komórkami Sertoliego kompleks połączeń międzykomórkowych, który chroni antygenowo obce haploidalne komórki germinalne przed układem immunologicznym ustroju, uniemożliwiając w ten sposób produkcję przeciwciał przeciwplemnikowych. Mimo to, bariera krew–jądro musi ulegać przejściowemu otwarciu, aby umożliwić pasaż komórek germinalnych do apikalnej części nabłonka plemnikotwórczego i ich uwolnienie do światła kanalika plemnikotwórczego. Przedstawiona praca przeglądowa podsumowuje bieżącą wiedzę na temat roli interleukiny 1α w gonadzie męskiej i podkreśla nowe interesujące odkrycia, które pokazują, że interleukina 1α jest kluczową cytokiną w procesie przebudowy bariery krew–jądro.